Publicerad: 4 februari 2016

SKL stödjer förslaget om begränsat bistånd

Regeringen föreslår att rätten till bistånd ska begränsas för personer med beslut om avvisning eller utvisning. SKL stödjer förslaget men påpekar att begränsningen inte får innebära utökade kostnader för kommunerna.

De ökade påfrestningarna i det svenska asylsystemet ligger bakom regeringens förslag att justera rätten till bistånd enligt lagen om mottagande av asylsökande (LMA). Att begränsa biståndet för personer med avvisnings- eller utvisningsbeslut skulle genomföras för att minska statens kostnader, frigöra resurser i mottagningssystemet och skapa utrymme för fler asylsökande på anläggningsboenden.

Förslaget berör vuxna som inte bor tillsammans med minderåriga barn, om det inte är uppenbart oskäligt till exempel på grund av allvarlig sjukdom av tillfällig karaktär. 
 
SKL stödjer förslaget men betonar att staten ansvarar för personer som inte kan utvisas eller avvisas av olika skäl.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!