Publicerad: 3 april 2018

Reviderat metodstöd med fokus på kompetensförsörjning, utbildning, jämställdhet och hälsa

Nu finns ett uppdaterat metodstöd för samverkan på lokal nivå om nyanländas etablering.

I denna revidering har metodstödet anpassats efter de nya reglerna för  etableringsprogrammet som började gälla från den första januari 2018. Fokus ligger på strategisk samverkan med gemensam målsättning där viktiga områden är kompetensförsörjning, utbildning, jämställdhet och hälsa.

I metodstödet förtydligas hur lokala överenskommelser kan kombineras med och komplettera andra överenskommelser, som exempelvis överenskommelser enligt Delegationen för unga och nyanlända till arbete (DUA):s modell om lokala jobbspår. 

Jämställdhetsintegrering

Metodstödet har ett nytt kapitel om hur de lokala överenskommelserna kan jämställdhetsintegreras. På så sätt säkerställer vi att de arbetssätt vi samverkar kring ger en service som kommer kvinnor och män till dels på lika villkor.

Utbildningsplikt

Utbildningsplikten är en ny reform som ställer höga krav på god samverkan. Metodstödet beskriver de viktigaste frågorna som främst Arbetsförmedlingen och kommunerna behöver komma överens om, för att syftet med reformen ska kunna uppnås.

Metodstödet är framtaget i samarbete med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, länsstyrelserna, Migrationsverket samt Sveriges Kommuner och Landsting.

Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering (PDF, nytt fönster)

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!