Publicerad: 10 november 2017

Reviderat metodstöd för samverkan kring etablering

Nu finns ett uppdaterat metodstöd ute för att stödja samverkan på lokal nivå kring nyanländas etablering.

Metodstödet är framtaget i samarbete med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, länsstyrelserna, Migrationsverket och SKL. I den reviderade versionen finns ett nytt kapitel om hur man med hjälp av en gemensam strategisk inriktning, bättre kan samverka lokalt. Efter varje kapitel finns nu även reflekterande frågor. Som bilaga till metodstödet finns tips på hur man kan säkra att den lokala samverkan bidrar till ökad jämställdhet.

Metodstödet revideras löpande

Metodstödet togs fram och publicerades första gången 2013, som ett resultat av ett regeringsuppdrag till Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Migrationsverket och länsstyrelserna att i samråd med SKL utveckla och förbättra samverkan och samordning i etableringsprocessen för nyanlända.

Metodstödet revideras och följs upp löpande av en partsgemensam arbetsgrupp för att vara aktuellt utifrån ny lagstiftning och andra förändringar.

Metodstöd för samverkan kring etablering (PDF, nytt fönster)

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!