Publicerad: 6 september 2017

Rätt till ersättning riskeras om nytt uppehållstillstånd inte söks i tid

De tidsbegränsade uppehållstillstånd som beviljades för cirka ett år sedan börjar nu gå ut. Det är viktigt att personer som har sådana tillstånd ansöker om nytt uppehållstillstånd i tid.

Om en ansökan kommer in efter att det första tillståndet går ut riskerar den enskilde att förlora förmåner såsom etableringsersättning, studiestöd och föräldrapenning. Personen kan komma att åter skrivas in i Migrationsverkets mottagningssystem.

Nya regler

Nya regler från den 1 augusti 2017 innebär att personer kan fortsätta att uppbära till exempel föräldrapenning och andra socialförsäkringsförmåner samt studiestöd även om ett uppehållstillstånd går ut. Detta kräver dock att den enskilde ansöker om nytt tillstånd innan det första tillståndet går ut.

Påminn berörda om att söka nytt uppehållstillstånd

Migrationsverket befarar att det finns individer som inte söker om nytt uppehållstillstånd i tid och ber därför andra aktörer som kommer i kontakt med gruppen att hjälpa till med att påminna om vikten av att förlänga uppehållstillståndet.

Läs vidare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!