Publicerad: 7 juni 2016

Ökat intresse för samverkan med civilsamhället kring integration 

Intresset för att sluta lokala överenskommelser med civilsamhället kring integration ökar bland kommunerna.

- Allt  fler kommuner ser lokala överenskommelser med civilsamhället kring integration som nödvändiga för att klara dagens situation, säger Leif Klingensjö, sektionschef på Avdelningen för utbildning och arbetsmarknad.

Under våren 2016 har SKL genomfört en kartläggning av kommuner med lokala överenskommelser på integrationsområdet. Kartläggningen baseras på en webbenkätundersökning som skickades ut till alla Sveriges 290 kommuner. Totalt svarade 213 kommuner, vilket betyder en svarsfrekvens på 73 procent.

Kartläggningen visar att det är få kommuner i dagsläget, endast 10 procent,  som har en lokal överenskommelse med civilsamhället specifikt på integrationsområdet. Dock verkar intresset växande. Drygt en tredjedel av de kommuner som svarat att de inte har någon lokal överenskommelse  uppger att det finns planer på att upprätta en sådan.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!