Publicerad: 24 november 2017

Nytt hälsofrämjande projekt med fokus på nyanlända

SKL, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen har fått medel från Europeiska socialfonden (ESF) till ett projekt kring ohälsa och/eller funktionsnedsättningar hos nyanlända i etableringen.

Projektet syftar till att skapa en god och hälsofrämjande etableringsprocess som resulterar i att nyanlända får en egen försörjning genom arbete eller studier.

Projektet ska ta fram, utveckla och pröva metoder och samverkansformer mellan berörda parter som bidrar till att personer i etableringen med ohälsa och/eller funktionsnedsättning identifieras och erbjuds rätt stöd.

Projektet ska pågå i tre år, med planerad start i december 2017.

Bakgrund

Bakgrunden till projektet är en förstudie som visar att de nyanlända personer med ohälsa och/eller funktionedsättningar inte alltid identifieras under etableringsprocessen.

God hälsa är viktigt för att nyanländas personer ska kunna etablera sig i Sverige och en oidentifierad ohälsa och/eller funktionsnedsättning kan påverka möjligheterna att till fullo delta i etableringens olika aktiviteter och åtgärder. Det kan försvåra deras väg in i arbetslivet och i det svenska samhället.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!