Publicerad: 27 juni 2018

Ny ersättning för utbildningskostnader för asylsökande

Kommuner som frivilligt erbjuder asylsökande ungdomar mellan 18 och 20 år utbildning på nationella program i gymnasieskolan har möjlighet att få statlig ersättning för kostnaderna.

För att kommunen ska få ersättning krävs att den unge har påbörjat ett introduktionsprogram innan han eller hon har fyllt 18 år och därefter påbörjar ett nationellt program efter sin 18-årsdag, dock senast under det första kalenderhalvåret det år personen fyller 20 år. 

Ersättningen avser ungdomar som är asylsökande och alltså befinner sig i en asylprocess. För eventuella utbildningskostnader kopplat till ungdomar som fått avslag och ett utvisningsbeslut som börjat att gälla samt förlorat rätten till logi med mera av Migrationsverket finns det inte rätt till ersättning enligt de nya reglerna.

Ersättningsreglerna finns i 3 a § och 4 § förordningen (2017:193) om statlig ersättning för asylsökande med flera.

Schablonbelopp

Ersättningen ska, i mån av tillgång på medel, betalas ut med samma schablonbelopp som för andra elever i gymnasieskolan. Detta belopp uppgår år 2018 till 116 100 kronor per år.
Regeringen avser att följa hur stort antal ansökningar som kommer att komma in, då medlen enligt beslutet är begränsade till maximalt 11 miljoner kronor för år 2018. Regeringen är beredd att återkomma i kommande propositioner för att trygga kommunernas förutsättningar för detta.

Kostnader som uppstått från 1 januari 2018

Ändringarna träder i kraft den 1 juni 2018, men kommunerna kan ändå ansöka om ersättning för utbildningskostnader som kommunen haft från och med den 1 januari 2018. Ansökan ska dock lämnas in till Migrationsverket först när reglerna har börjat att gälla, det vill säga den 1 juni 2018.

Läs vidare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!