Publicerad: 29 september 2016

Nya regler om asylsökandes rätt till bistånd från 1 juni 2016

Nya regler om rätt till bistånd enligt lagen om mottagande av asylsökande med flera (LMA) gäller från 1 juni 2016. Rätten till bistånd enligt LMA upphör för bland annat vissa asylsökande när beslutet om avvisning eller utvisning vinner laga kraft eller när tidsfristen för frivillig avresa löper ut.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!