Publicerad: 28 november 2019

Nya ebo-regler riskerar att bli otillräckliga

Nu har riksdagen beslutat om begränsningar i ebo-reglerna. SKR välkomnar beslutet men befarar att det kan få för liten effekt på de negativa konsekvenserna av ebo.

Begränsningen av rätten till eget boende (ebo) innebär att asylsökande som väljer ebo i vissa bostadsområden inte får rätt till dagersättning från Migrationsverket.

Inte klart vilka kommuner och områden som ska omfattas

Riksdagens beslut gäller förändringar i lagen om mottagande av asylsökande (LMA). I nästa steg ska regeringen bestämma vilka kommuner som ska omfattas och de kommunerna kan i sin tur anmäla i vilka kommundelar begränsningen av asylsökandes rätt till ebo ska tillämpas.

– Det är positivt att regering och riksdag äntligen hörsammat kommunernas vilja att begränsa rätten till ebo eftersom det bidrar till ohållbara boenden, ojämn fördelning och segregation. Men negativa konsekvenser av ebo finns i många kommuner och SKR anser att regeringen borde låta alla kommuner som vill kunna omfattas, säger Per-Arne Andersson, chef för avdelningen för utbildning och arbetsmarknad.

Regeringen har tidigare aviserat att regelverket ska gälla de 32 kommuner som har socioekonomiskt utsatta områden och har haft möjlighet att söka statsbidrag via Delegationen mot segregation, Delmos. Det finns dock ytterligare kommuner som har många asylsökande i ebo, både till antal och som andel av befolkningen. Flera kommuner har också uttryckt att det är viktigt att begräsningen av ebo kan gälla i hela kommunen.

Ebo under asyltiden får långsiktiga konsekvenser

Nyanlända som valt ebo under asyltiden har inte möjlighet att erbjudas ett ordnat boende efter anvisning till en kommun enligt Bosättningslagen. Idag är det endast en tredjedel av alla nyanlända med uppehållstillstånd som kan omfattas av Bosättningslagen. Det förklarar den ojämna fördelningen av nyanlända över landet och att många nyanlända har en dålig bostadssituation under sin etablering.

– Regeringen behöver genom uppdrag till sina myndigheter säkerställa att samtliga asylsökande förstår konsekvenserna av att välja ebo. Reformen behöver också noggrant följas upp för att utvärdera effekterna för nyanländas boendesituation och för fördelningen mellan kommuner, säger Per-Arne Andersson.

Fakta om eget boende (ebo)

  • Asylsökande kan välja mellan eget boende (ebo) eller Migrationsverkets anläggningsboende (abo).
  • I dagsläget bor nästan 60 procent av alla asylsökande i ebo.
  • Med nuvarande regelverk har asylsökande rätt till dagersättning oavsett boendeform.
  • Det nya ebo-reglerna innebär att asylsökande som väljer ebo i vissa bostadsområden inte får rätt till dagersättning.
  • Regeringen ska besluta vilka kommuner som omfattas och som får anmäla i vilka kommundelar begränsningen av ebo ska gälla.
  • Det nya lagstiftningen träder i kraft den 1 januari 2020.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Karin Perols
    Utredare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!