Publicerad: 21 december 2016

Migrationsverkets ansvar för praktik för asylsökande upphör

Regeringen har beslutat att Migrationsverkets ansvar för praktik, svenskundervisning och annan sysselsättning för asylsökande ska upphöra vid årsskiftet.

Länsstyrelsen har i stället fått ansvaret för att samordna insatserna för asylsökande. Länsstyrelserna har dock inte ett uppdrag att teckna avtal om praktik med arbetsgivare som Migrationsverket tidigare gjort.

SKL har påtalat att det kommer skapa praktiska problem för många arbetsgivare som också fortsättningsvis vill erbjuda praktik till asylsökande då ingen myndighet kan teckna avtal om exempelvis försäkring av praktikanten.

SKL utreder nu olika lösningar som kan vara aktuella för kommuner som vill erbjuda praktik till asylsökande.

Övergångsregler om praktikavtal

För arbetsgivare som har tecknat avtal om praktik med Migrationsverket kan praktiken i vissa fall fortsätta att gälla över årsskiftet.

Läs mer om vilka övergångsregler som gäller på Migrationsverkets webbplats.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!