Publicerad: 13 januari 2017

För tidigt att avveckla sfi för anläggningsboende

Regeringen har beslutat att ersättningen till kommuner för sfi för personer som bor på anläggningsboenden (abo) och har uppehållstillstånd ska upphöra. Ersättningen betalas ut till och med januari.

En förklaring till ändringen är att väntetiderna i abo på sikt skall kortas avsevärt och att behovet av sfi i väntan på bosättning därmed minskar. I stället riktas medel till tidiga insatser för asylsökande där studieförbunden, civila samhället och andra aktörer kan ge insatser såsom svenskundervisning och samhällsinformation.

Behov av övergångsregler

SKL har framfört att det är viktigt att det finns övergångsregler som medför en utfasning av sfi i abo. Dels för att väntetiderna i början på året fortsatt kommer att vara långa och att det därmed finns behov av sfi. Dels för att kommunerna som erbjuder sfi ska få en rimlig chans att hinna avveckla verksamheten.

Den borttagna ersättningen medför också att personer med uppehållstillstånd i abo som enligt skollagen har rätt till sfi måste hänvisas till studieförbunden och andra aktörers insatser. SKL räknar med att regeringen tar ansvar för dessa konsekvenser.

Information om beslutet på Migrationsverkets webbplats

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!