Publicerad: 11 juli 2016

Förslag om samordningsnummer för asylsökande

Skatteverket föreslår i en promemoria att personer som söker asyl i Sverige ska tilldelas samordningsnummer.

Ett system med samordningsnummer till asylsökande skulle förenkla handläggningen i flera avseenden samt möjliggöra bättre insatser och vård för dem som omfattas av de föreslagna reglerna. De identitetsbeteckningar som används idag är inte samordnade och följer därmed inte med en person. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) tillstyrker i huvudsak författningsförslagen i Skatteverkets promemoria men har vissa synpunkter och kommentarer i sak. 

Läs vidare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!