Publicerad: 22 december 2016

Fel i statlig ersättning för ensamkommande barn måste åtgärdas

När ensamkommande barn får tillfälliga uppehållstillstånd får plötsligt kommunerna ingen statlig ersättning. SKL menar att regelverket kring statlig ersättning för mottagandet av nyanlända skyndsamt måste ändras.

Migrationsverket beviljar tillfälliga uppehållstillstånd för vissa ensamkommande barn med stöd av 5 kap. 11 § utlänningslagen (2005:716).  Det grundas på ett rättsligt ställningstagande från juli 2016. Besluten gäller främst barn som är mellan 16 och 17,5 år, där det finns ett tillfälligt, praktiskt hinder för att verkställa en av- eller utvisning.

Problemet är att den förordning som reglerar rätten till statlig ersättning för mottagandet av nyanlända, den så kallade ersättningsförordningen, inte omfattar de som får dessa tillfälliga uppehållstillstånd.  Såvitt SKL känner beror detta på att paragrafen som Migrationsverket nu hänvisar till inte användes när ersättningsförordningen skrevs.

Stora konsekvenser för kommunerna

Konsekvenserna av den nya tillämpningen blir dock mycket stora för SKL:s medlemmar. Landets kommuner drabbas särskilt hårt eftersom de saknar rätt till ersättning för kostnader kopplat till mottagande och placering av dessa ensamkommande barn när de skrivs ut ur Migrationsverkets mottagningssystem, vilket som regel sker en månad efter att uppehållstillstånd beviljas.

SKL har i november 2016 lämnat in en begäran om skyndsam ändring av ersättningsförordningen till Arbetsmarknadsdepartementet och Justitiedepartementet.

– Det kan inte ha varit avsikten med regelverket kring statlig ersättning att landets kommuner och landsting ska sakna rätt till ersättning för mottagandet av denna grupp barn, säger Åsa Furén-Thulin, sektionschef på avdelningen för vård och omsorg.

– Regeringen måste dessutom säkerställa att SKL:s medlemmar kompenseras ekonomiskt bakåt i tid för kostnader avseende dem som redan fått uppehållstillstånd enligt 5 kap. 11 § utlänningslagen.

Läs vidare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!