Publicerad: 28 februari 2017

Ersättning för vissa individer med verkställighetshinder

Kommuner och landsting får, enligt nya regler, statlig ersättning för vissa ensamkommande barn och vuxna med uppehållstillstånd på grund av tillfälliga verkställighetshinder.

Nya regler från 1 mars 2017

Regeringen har nu beslutat att även personer som får tidsbegränsade uppehållstillstånd enligt 5 kap. 11 § utlänningslagen ska omfattas av ersättningsförordningen. Det krävs dock att uppehållstillståndet är tillräckligt långt för att kunna folkbokföras i landet. Rätten till ersättning gäller dem som fått uppehållstillstånd från den 1 september 2016 och ändringen träder i kraft den 1 mars 2017.

Nyanlända med kortare tillstånd faller mellan stolarna

Utifrån de uppgifter som SKL fått beviljas uppehållstillstånd under ett år i vissa fall, vilket som regel innebär att personen inte kan folkbokföras. Att beviljas ett sådant kortare uppehållstillstånd medför inte bara att kommunen saknar rätt till ersättning. Den enskilde riskerar dessutom att falla utanför olika välfärdssystem med mera

SKL kommer därför att fortsätta följa frågan om kortare uppehållstillstånd än ett år och arbeta för att regelverket ändras så att dessa personer inte faller mellan stolarna.

Bakgrund

Enligt hittills gällande regelverk har SKL:s medlemmar inte rätt till ersättning för vuxna och vissa ensamkommande barn som får uppehållstillstånd på grund av tillfälliga verkställighetshinder med stöd av 5 kap. 11 § utlänningslagen. SKL lämnade därför i november 2016 in en begäran om skyndsam ändring av den så kallade ersättningsförordningen till regeringen.

Läs vidare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!