Publicerad: 11 september 2017

Den nya bosättningslagen har trätt i kraft

Från den 1 mars gäller Bosättningslagen som gör kommuner skyldiga att ta emot nyanlända för bosättning efter anvisning från Migrationsverket eller Arbetsförmedlingen.

De nyanlända som anvisas till kommunerna under 2016 är kvotflyktingar och personer i Migrationsverkets anläggningsboenden som har fått uppehållstillstånd. Antalet personer som ska anvisas varje kommun under året är fastställt av regeringen i så kallade kommuntal.

Totalt kommer kommunerna anvisas att ta emot 21 700 nyanlända under år 2016. Utöver anvisningar beräknas omkring 45 000 nyanlända med uppehållstillstånd bosätta sig på egen hand i kommunerna.

De tidigare överenskommelserna mellan kommun och länsstyrelse om mottagande av nyanlända inom flyktingmottagande upphör att gälla genom den nya lagen.

Arbetsförmedlingen, Migrationsverket och Länsstyrelserna har olika uppdrag genom bosättningslagen och samlar information om regelverk, kommuntal och hur anvisningsarbetet planeras på sin hemsidor.

Läs vidare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!