Publicerad: 17 mars 2017

Användarguide för lokal uppföljning av integration

SKL publicerar nu en användarguide för att underlätta användandet av de nyckeltal för integration som finns i Kolada.

Användarguiden ger en introduktion till nyckeltalen. Innehållet i nyckeltalssamlingen presenteras och exempel ges på hur statistiken kan tolkas och användas. Det finns också beskrivningar av hur kommuner har arbetat framgångsriket med frågor som rör integration. Förhoppningen är att användarguiden kan inspirera berörda tjänstemän och politiker till uppföljning och utvecklingsarbete inom området.

Statistiken redovisas på kommunnivå över tid och finns i Kommun och lanstingsdatabasen Kolada.

Läs vidare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!