Idébank med lokala exempel på arbete med asyl- och flyktingmottagande och integration

Många kommuner och regioner efterfrågar tips på arbetssätt, metoder och samverkan. Här samlar vi praktiska exempel om asyl- och flyktingmottagandet, etablering och integration, både på kort och lång sikt.

Syftet med idébanken är att underlätta för erfarenhetsutbyten och utveckling. Vi vill också sprida kännedom om de många och framgångsrika verksamheter som Sveriges kommuner och regioner bedriver.

Tipsa om lokala exempel, webbformulär

Idébanken på engelska