Publicerad: 7 november 2018

Fråga och svar

Vilken typ av insatser kan ges till de som omfattas av utbildningsplikt?

Skolverket har tagit fram nya kurser för grundläggande vuxenutbildning för att bättre passa målgruppen. Dessa kurser är uppdelade i delkurser för att möjliggöra ett flexibelt upplägg.

Exempel på kurser är matematik, samhällskunskap och engelska. Men det finns även orienteringskurser mot arbetsliv, digital kompetens och yrkessvenska. Den arbetslivsorienterande kursen kan även innehålla arbetsplatsbesök eller praktik.

Även gymnasial vuxenutbildning kan användas. Till exempel kan sfi i kombination med yrkesutbildning även passa de med kortare utbildning, i takt med att svenskan utvecklas.

Kursplaner grundläggande nivå, Skolverket

Orienteringskurser, Skolverket

Många kommuner har utvecklat särskilda lokala jobbspår för kortutbildade nyanlända, där olika inslag ingår.

Informationsansvarig

  • Björn Andersson
    Utredare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!