Publicerad: 6 november 2018

Fråga och svar

Kan praktik eller annan arbetsträning ingå i utbildningsplikten?

Ja, det går att använda olika former av praktik eller arbetsträning. Dessa insatser är viktiga både för språkinlärning och för att få en förankring i arbetslivet. Praktik kan vara en del av den arbetslivsorienterande kursen inom grundläggande vuxenutbildning, eller ligga som en kompletterande insats till sfi och annan utbildning.

Informationsansvarig

  • Björn Andersson
    Utredare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!