Publicerad: 6 november 2018

Fråga och svar

Hur länge kan personerna omfattas av utbildningsplikt?

Utbildningsplikt kan pågå under hela etableringsprogrammet men Arbetsförmedlingen ska göra kontinuerliga bedömningar och omprövningar av personernas behov under programtiden.

Informationsansvarig

  • Björn Andersson
    Utredare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!