Publicerad: 8 december 2017

Vilka brandskyddskrav gäller när privatpersoner hyr ut bostäder eller delar av bostäder till nyanlända?

Förutsatt att det är fråga om uthyrning av ett befintligt utrymme som redan används som bostad idag och uthyrningen sker till en enda person eller en familj aktualiseras som huvudregel inga ytterligare brandskyddskrav utöver de som gällde när byggnaden uppfördes. Om utrymmet ändras fysiskt på något sätt så kan det vara fråga om en åtgärd som kräver lov eller är anmälningspliktig enligt plan- och byggförordningen, PBF. I Boverkets allmänna råd om anmälan för åtgärder som inte är bygglovspliktiga finns exempel på åtgärder som utlöser anmälningsplikt enligt PBF. Med kraven på lov respektive anmälan ligger också krav på en viss nivå av brandskydd. Det är också viktigt att påpeka att legala krav på förändringar av brandskyddet i en byggnad kan ställas oberoende av om åtgärden som vidtas kräver lov eller anmälan till byggnadsnämnden.

Boverkets allmänna råd om anmälan för åtgärder som inte är bygglovspliktiga, BFS 2017:4 VÄS 3 (PDF, nytt fönster)

Informationsansvarig

  • Jan-Ove Östbrink
    Handläggare
  • Karin Perols
    Utredare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!