Publicerad: 8 december 2017

Fråga och svar

Vilka brandskyddskrav gäller när nyanlända anvisas till gemensamhetsboenden?

Det är inte möjligt att ge ett generellt svar på denna fråga eftersom kraven varierar beroende på en lång rad olika variabler. Det går däremot att ge den generella rekommendationen att redan i ett tidigt skede ta kontakt dels med byggnadsnämnden och dels med räddningstjänsten för en dialog om vilka krav som gäller i det enskilda fallet. Det är också viktigt att påpeka att legala krav på förändringar av brandskyddet i en byggnad kan ställas oberoende av om åtgärden som vidtas kräver lov eller anmälan till byggnadsnämnden.

Informationsansvarig

  • Jan-Ove Östbrink
    Handläggare
  • Karin Perols
    Utredare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!