Publicerad: 5 oktober 2018

Fråga och svar

När får en hyresgäst besittningsskydd som hyr en bostadsrätt i andra hand av en kommun?

När en kommun hyr ut flertalet bostadsrätter i andra hand, omfattas uthyrningen av jordabalken och inte privathyrningslagen. Besittningsskyddet  kan avtalas bort i fyra år, därefter får hyresgästen besittningsskydd.  Kommunen har sedan mycket små möjlighet att säga upp hyresgästen, förutsatt att hyresgästen betalar hyran och inte missköter sig.

För uthyrningar som föranleds av särskilda skäl kan besittningsskyddet avtalas bort längre än fyra år. Det är Hyresnämnden som beslutar om hur länge besittningsskyddet kan avtalas bort. Kommuner som tar emot nyanlända på anvisning kan hänvisa till exempelvis bosättningslagen som ett särskilt skäl, om omflyttning efter fyra år inte är möjlig.

Svar på vanliga frågor som rör bostadshyresgästers besittningsskydd, Hyresnämnden

Informationsansvarig

  • Olof Moberg
    Förbundsjurist

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!