Publicerad: 22 oktober 2018

Fråga och svar

Vilken kommun har ansvar för eventuellt bistånd till anhöriga som kommer till Sverige med uppehållstillstånd?

Utifrån reglerna i socialtjänstlagen har vistelsekommunen det yttersta ansvaret för alla som vistas i kommunen. Om den enskilde är bosatt i en annan kommun än vistelsekommunen kan den sistnämnda kommunens ansvar begränsas till akuta situationer. Vilken kommun som är individens bosättningskommun regleras i 2 a kap. 3 § SoL.

Den som väljer att flytta till en kommun, från en annan kommun eller ett annat land, har som regel en skyldighet att planera för sin försörjning under en inledande period. Socialtjänsten kan kräva att makar eller par som har ett underhållsansvar för varandra planerar för sin gemensamma försörjning innan den ena personen flyttar till sin partner i Sverige. En individuell bedömning i varje enskilt fall ska dock göras.

Informationsansvarig

  • Mia Hemmestad
    Förbundsjurist

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!