Publicerad: 22 oktober 2018

Fråga och svar

Har socialtjänsten någon skyldighet att ge bistånd till bostad?

Socialtjänsten har ingen skyldighet att tillgodose behovet av bostad i allmänhet för de som är bostadslösa i kommunen. Av rättspraxis framgår dock att det kan finnas situationer då kommunen är skyldig att bistå med att skaffa bostad. Så kan vara fallet när en person är helt bostadslös och har speciella svårigheter att skaffa bostad på egen hand. Se bl.a. avgörandena RÅ 1990 ref. 119 och RÅ 2004 ref. 130.

Vissa nyanlända som fått uppehållstillstånd anvisas till en kommun enligt den s.k. bosättningslagen. Den kommun som individen anvisats till är skyldig att ta emot personen för bosättning enligt den lagen.

Informationsansvarig

  • Mia Hemmestad
    Förbundsjurist

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!