Publicerad: 22 oktober 2018

Fråga och svar

Får socialnämnden återkräva bistånd som ges i tidsglappet mellan sista utbetalningen av dagersättning och första utbetalningen av etableringsersättning/andra förmåner?

Enligt socialtjänstlagen får socialnämnden återkräva bistånd som den enskilde fått om det lämnats som förskott på en förmån eller ersättning (9 kap. 2 § SoL). Detta kan enligt vår bedömning vara till exempel socialförsäkringsförmåner eller etableringsersättning.

Återkrav bör dock bara kunna göras för en tidsperiod då den enskilde haft rätt till en viss förmån. För närmare detaljer kring beslutet, se 9 kap. 2 § SoL.

Informationsansvarig

  • Mia Hemmestad
    Förbundsjurist

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!