Publicerad: 22 oktober 2018

Fråga och svar

Får kommunen ge ett generellt ekonomiskt bidrag till alla i en viss grupp utan en individuell behovsprövning?

Tidigare Regeringsrätten (numera Högsta förvaltningsdomstolen) har slagit fast att kommunen inte får besluta om generella ekonomiska bidrag till en viss grupp utan att göra en individuell behovsprövning (se RÅ 1991 ref. 61).

Informationsansvarig

  • Mia Hemmestad
    Förbundsjurist

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!