Publicerad: 7 januari 2020

Fråga och svar

Vilket ansvar har socialtjänsten för bostad?

Se fråga 7.2: "Vilket ansvar har socialnämnden för att ordna bostad" i SKR:s PM om uppehållstillstånd för studier.

Ny möjlighet till uppehållstillstånd för studier (PDF, nytt fönster)

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!