Publicerad: 17 december 2019

Fråga och svar

Kommer alla att tvingas flytta ut, även de som befinner sig i asylprocessen?

De som befinner sig i asylprocessen, det vill säga omfattas av 1 § första stycket 1 LMA, får bo kvar så länge de är asylsökande i lagens mening. Om de får uppehållstillstånd på grund av studier kommer de att tvingas flytta ut, dock inte förrän efter den 31 januari 2020.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!