Publicerad: 17 december 2019

Fråga och svar

Kan de som flyttar ut söka bistånd från socialtjänsten?

Alla personer som vistas i en kommun kan ansöka om ekonomiskt och annat bistånd från socialtjänsten. Om en person ansöker om ekonomiskt eller annat bistånd är socialnämnden skyldig att pröva ansökan och fatta ett beslut som kan överklagas.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!