Publicerad: 17 december 2019

Fråga och svar

Kan de som flyttar ut fortsätta att få studiestöd från CSN?

Att en person skrivs ut från anläggningsboende ska inte påverka möjligheten att fortsätta få studiestöd. De som ansökt om förlängt uppehållstillstånd innan det första tillståndet går ut och har studiestöd sedan tidigare ska kunna fortsätta att uppbära sådant stöd, under förutsättning att övriga förutsättningar i studiestödslagen är uppfyllda.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!