Publicerad: 17 december 2019

Fråga och svar

Hur ser SKR på Migrationsverkets tolkning?

SKR anser att det är oklart hur 8 § andra stycket LMA ska tolkas och att bestämmelsen behöver ses över. Det behövs enligt vår uppfattning enhetliga regler kring mottagandet av de individer som inte kan anvisas till en kommun enligt den så kallade bosättningslagen och inte heller omfattas av etableringen.

Det finns två kammarrättsavgöranden som talar emot Migrationsverkets tolkning. Det hade därför, enligt vår uppfattning, varit fullt möjligt för myndigheten att stå fast vid det ställningstagande som gjordes för ett år sedan. Högsta förvaltningsdomstolen har inte prövat frågan, men beslutat att inte meddela prövningstillstånd i de två nyssnämnda målen där kammarrätterna gjorde en annan tolkning än den som Migrationsverket nu gör. Vi anser att Migrationsverket borde ha vänt sig till regeringen med krav på översyn av lagen.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!