Publicerad: 7 januari 2020

Fråga och svar

Får kommunen någon statlig ersättning avseende de som flyttar ut från anläggningsboende?

När personer med uppehållstillstånd skrivs ut från anläggningsboende kan kommunen få ersättning avseende kostnader för individerna på samma villkor som för andra nyanlända med uppehållstillstånd, se ersättningsförordningen (SFS-nr 2010:1122) och fråga 10.3: "Vilken ersättning utbetalas för de ungdomar som får uppehållstillstånd?" i SKR:s PM om uppehållstillstånd för studier.

Om den statliga ersättningen som ska betalas ut utan ansökan uteblir gällande någon av de personer som skrivs ut från anläggningsboende kan kommunen anmäla utebliven ersättning till Migrationsverket.

För kostnader avseende bistånd som beviljas med stöd av LMA till de som bedöms vara tillståndssökande kan kommunen söka ersättning, se fråga 10.1: "Får kommunen ersättning för kostnader avseende bistånd enligt LMA?" i SKR:s PM om uppehållstillstånd för studier.

Ny möjlighet till uppehållstillstånd för studier (PDF, nytt fönster)

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!