Publicerad: 2 december 2019

Fråga och svar

Påverkas möjligheten att få statlig ersättning av tidsbegränsade uppehållstillstånd?

Nej, som huvudregel ska kommuner, landsting och regioner få samma statliga ersättning för mottagande även om de uppehållstillstånd som ges är tidsbegränsade. Detta förutsätter dock att uppehållstillståndet är tillräckligt långt för en folkbokföring.

För vissa grupper som får uppehållstillstånd under ett år och inte kan folkbokföras har kommuner, landsting och regioner inte rätt till statlig ersättning. Detta kan gälla vissa personer som får uppehållstillstånd pga. tillfälliga praktiska verkställighetshinder (5 kap. 11 § utlänningslagen) och anhöriga till skyddsbehövande som i vissa fall kan få ett kortare uppehållstillstånd än ett år.

SKR har påtalat för regeringen att det finns brister i regelverket i dessa delar.

Hemställan om ändring av förordningar angående statlig ersättning för mottagande av och insatser för vissa nyanlända, november 2016, SKR (PDF, nytt fönster)

Informationsansvarig

  • Mia Hemmestad
    Förbundsjurist

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!