Publicerad: 2 december 2019

Statlig ersättning till kommuner och landsting

Staten har det ekonomiska ansvaret för mottagandet av asylsökande och nyanlända. Kommuner och landsting har rätt till statlig ersättning för vissa kostnader. En del ersättningar betalas ut utan ansökan och andra kräver att kommuner och landsting lämnar in i en ansökan.

Ersättning för asylsökande

Exempel på kostnader som ersättning kan utbetalas för.

 • Vissa kostnader kopplat till beredskap samt mottagande av ensamkommande barn och unga
 • Vård av barn i annat hem än det egna
 • Utbildning
 • Extraordinära kostnader för ensamkommande barn
 • Bistånd som kommunen utgett enligt lagen om mottagande av asylsökande med flera
 • Viss hälso- och sjukvård samt tandvård.

Förordning (2017:193) om statlig ersättning för asylsökande m.fl.

Ersättning för nyanlända

Exempel på kostnader som ersättning kan utbetalas för.

 • Schablonersättning för bland annat mottagande och praktisk hjälp vid bosättning, SFI, samhällsorientering samt särskilda introduktionsinsatser inom till exempel skola
 • Initialt ekonomiskt bistånd (avsett att täcka kostnader i det så kallade glappet)
 • Ekonomiskt bistånd för bland annat de som inte kan delta i etableringen
 • Stöd och service för äldre och/eller funktionshindrade
 • Varaktig vård
 • Vissa kostnader kopplat till mottagandet av ensamkommande barn och unga.

Förordning (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar

Läs vidare

Informationsansvarig

 • Mia Hemmestad
  Förbundsjurist
 • Måns Norberg
  Ekonom

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!