Publicerad: 2 december 2019

Den som får avslag på ansökan

Den som får avslag på sin asylansökan och ett av- eller utvisningsbeslut som inte längre kan överklagas (laga kraft) är normalt skyldig att återvända till sitt hemland. Migrationsverket och polisen ansvarar för stöd i samband med återvändande.

Den som väljer att stanna i Sverige utan att ha ett nödvändigt tillstånd har vissa rättigheter. Här redovisas övergripande vilka uppgifter kommuner, landsting och statliga myndigheter har.

Kommun

 • Förskoleklass, grundskola
 • Gymnasieskola om utbildningen påbörjats före 18 års ålder
 • Boende och omsorg för ensamkommande barn (under 18 år)
 • Ta emot och pröva ansökningar om ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen

Frågor och svar om ekonomiskt bistånd till den som ska utvisas

SKR:s tolkning av Högsta förvaltningsdomstolens dom angående bistånd till den som håller sig undan ett av- eller utvisningsbeslut

Landsting

 • Hälsoundersökning om det inte är uppenbart obehövligt
 • Akut vård och vård som inte kan anstå, mödrahälsovård, vård vid abort samt preventivmedelsrådgivning till vuxna
 • Akut tandvård och tandvård som inte kan anstå till vuxna
 • Vård och tandvård utan begränsningar till minderåriga

Migrationsverket

 • Bistå med hjälp och stöd inför frivilligt återvändande
 • Pröva ansökningar om verkställighetshinder
 • Pröva och besluta om förvar och uppsikt

Om du får avslag på din ansökan om asyl, Migrationsverket

Polisen

Verkställa av- eller utvisning som inte bedöms kunna genomföras på frivillig väg.

Om polisen, gränspolisen

Informationsansvarig

 • Mia Hemmestad
  Förbundsjurist

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKR:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!