Publicerad: 16 augusti 2017

Fråga och svar

Vilket bistånd har asylsökande rätt till enligt LMA?

Asylsökandes rätt till bistånd enligt LMA omfattar:

  • Logi på anläggningsboende – om man inte själv ordnar bostad.
  • Bostadsersättning – i mycket speciella fall.
  • Dagersättning – för sin dagliga livsföring, om man saknar egna medel.
  • Särskilt bidrag – för kostnader som uppstår på grund av särskilda behov.

Informationsansvarig

  • Mia Hemmestad
    Förbundsjurist

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!