Publicerad: 12 mars 2018

Fråga och svar

Vad gäller för den som ansöker om nytt, förlängt uppehållstillstånd på grund av skydd?

Den som har haft ett tidsbegränsat uppehållstillstånd och ansöker om ett nytt tillstånd omfattas som regel inte av LMA om förlängningsansökan kommer in till Migrationsverket innan det tidigare tillståndet går ut i tid. Bistånd enligt SoL kan bli aktuellt för dessa personer.

Tanken är att den som haft ett uppehållstillstånd ska kunna fortsätta att ta emot till exempel socialförsäkringsförmåner, studiestöd och etableringsersättning under tiden som förlängningsansökan handläggs.

Informationsansvarig

  • Mia Hemmestad
    Förbundsjurist

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!