Publicerad: 16 augusti 2017

Fråga och svar

När inträder kommunens ansvar enligt SoL efter uppehållstillstånd?

Personer med uppehållstillstånd i Sverige har som regel rätt till bistånd enligt SoL på samma villkor som andra personer som är bosatta i landet. Detta förutsätter dock att personen inte längre omfattas av LMA.

Rätten till boende och ekonomiskt stöd enligt LMA upphör normalt när personen får uppehållstillstånd. Personer som vistas på anläggningsboende har rätt till bistånd enligt LMA efter att de fått uppehållstillstånd om de inte anvisats eller kunnat utnyttja en anvisad plats i en kommun. Den som inte vistas på förläggning har rätt till bistånd under en månad från den dag de har beviljats uppehållstillstånd.

Informationsansvarig

  • Mia Hemmestad
    Förbundsjurist

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!