Publicerad: 2 december 2019

Fråga och svar

Kan asylsökande få någon form av bistånd enligt SoL?

Sådant bistånd som asylsökande inte kan få enligt LMA kan bli aktuellt enligt SoL. Vilka insatser som kan komma ifråga är dock inte helt klart, exempelvis är det oklart vad som omfattas av logi-begreppet i LMA. I förarbetena nämns som exempel att kommunens ansvar för att undgå att barn far illa omfattar alla barn, även asylsökande.

När det gäller till exempel hemtjänst och andra vårdinsatser är det inte helt klart om detta omfattas av Migrationsverkets eller kommunens ansvar. I avsaknad av vägledande rättspraxis tolkar SKR regelverket som att det är Migrationsverkets ansvar att ordna ett boende som är anpassat utifrån eventuella funktionsnedsättningar.

SKR:s promemoria: Vem ansvarar för att ge bistånd i form av hemtjänst till asylsökande?

Informationsansvarig

  • Mia Hemmestad
    Förbundsjurist

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!