Publicerad: 8 september 2020

Asyl- och flyktingmottagande, integration

SKR ger råd och stöd till kommuner och regioner i olika frågor som rör mottagande, etablering och integration. SKR har en tät kommunikation med myndigheter och departement för att samordna insatser och föra fram SKR:s medlemmars behov och synpunkter.

Illustration för puffbild

Under konferensen Agenda för integration – mottagande och etablering i en föränderlig tid läggs fokus på samhälleliga förändringar kopplade till mottagande, bosättning och arbetsmarknad.

Innehåll: nyheter, lärande exempel och reportage på temat asylmottagande, integration och etablering.

Illustration för puffbild

Ska påskynda etableringen i arbets- och samhällslivet för utrikes födda kvinnor samt öka deltagandet i förskolan för barn med utländsk bakgrund.

Undervisning SFI vid en dator

Konkreta exempel på hur kommuner och regioner arbetar med mottagande, bosättning, etablering och integration.

Aktuellt

Kurser och konferenser

Publikationer

Nyhetsbrev

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Leif Klingensjö
    Sektionschef

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!