Publicerad 9 juni 2022

Efterarbete

Tolka och förstå ert samlade material

Efter ert fältarbete kommer ni ha samlat på er insiktsmaterial som direkt eller indirekt beskriver behov, drivkrafter eller beteenden som kan leda till nya lösningar i er utmaning. Det här materialet måste nu bearbetas, analyseras och struktureras så att ni får en översikt över prioriterade utvecklingsområden. Gör detta tillsammans i utvecklingsteamet så att ni får samsyn kring riktningen i utmaningen. Dela med er av tankar och insikter till resten av teamet nära inpå användarundersökningarna, medan ni fortfarande har era intryck och upplevelser färskt i minnet.

Skapa översikt

Vad är de stora sakerna ni fått reda på om era användare? Målet är att på ett strukturerat sätt omvandla informationen till utvecklingsområden.

Två metoder som är bra för att strukturera upp information och skaffa sig en överblick är Användarresa och Mönsteranalys.

Förslag på metoder

Användarresa

Mönsteranalys