Publicerad 9 juni 2022

Testa prototypen med användare och utförare

Bestäm er på vilket sätt ni bäst testar era idéer på användare och utförare. Ska ni boka in möten, testa på platser där era användare befinner sig eller kanske få möjlighet att testa er lösning i liten skala direkt i verksamheten? Utöver att testa i den egna organisationen kan det vara viktigt att andra aktörer som finansiärer, beställare eller beslutsfattare är med och testar och kommer med feedback.

Tips och frågor att ställa till era testpersoner

Nu behöver ni få återkoppling på era prototyper. Här är några förslag på frågor ni kan ställa till era testpersoner:

  1. Gör testpersonen varm i kläderna genom att ställa öppna frågor kring ert fokusområde. Exempelvis: ”Beskriv den senaste gången som du besökte X. Vad var bra och vad var dåligt?” eller ”Berätta om hur du gör miljövänliga val i din vardag”.
  2. När testpersonen presenterats för ämnet kan ni visa er prototyp och ställa frågor. Exempelvis: ”Tänk om du fick tillgång till X, hur tror du det skulle kännas? Hur tror du vår nya tjänst skulle kunna hjälpa dig att göra fler miljövänliga val?
  3. Låt testpersonen känna på eller hålla i er prototyp. Be testpersonen att komma med förslag på hur de skulle vilja ändra eller lägga till något i er tjänst eller produkt.

Förslag på metod

Testpanelen