Publicerad 9 juni 2022

Ta fram prototyper till era lösningsförslag

Fundera i gruppen vilken sorts prototyp som passar bäst för att testa just er idé eller lösning. Några exempel på vad prototyper kan vara:

  • Papper med text/bild – kan passa bra för att testa olika typer av tjänster eller processer på ett enkelt och snabbt sätt. Exempel: en inbjudan till en ny verksamhet eller event, lappar som visar olika delar i en digital app, en skylt med en talande slogan för en ny tjänst.
  • Ett rollspel eller en storyboard – kan passa bra om ni vill testa en process eller tjänst och de olika steg som en användare går igenom.
  • En fysisk modell i till exempel kartong eller lego – kan passa bra om ni vill testa en konkret sak eller plats.

Det är oftast en bra idé att dela upp en prototyp i flera steg och testa en sak i taget. Ett vanligt misstag är att man visar upp alldeles för mycket saker på en och samma gång, exempelvis en skiss med många element på ett samma papper eller en detaljerad modell av en miljö. I ett första test är det viktigaste att testa kärnan i er idé, inte alla små detaljer.

Skapa gärna fler prototyper för samma lösning och håll dem enkla och lite ofärdiga, det underlättar för testpersonen att ge feedback. När ni fått feedback och förstått vad ni behöver justera kan ni och vidareutveckla era prototyper och testa igen.