Publicerad 9 juni 2022

Välj, prioritera och konkretisera era idéer

När ni har tagit fram en mängd idéer som på olika sätt svarar mot de behov och problem ni identifierat är det dags att välja ut och konkretisera era idéer. Börja med att skapa översikt över alla idéer ni har genom att till exempel sätta upp dem på en vägg eller lägga över ett bord. Glöm inte att plocka fram tidiga och eventuellt parkerade idéer. Bestäm er vilka kriterier era idéer ska prioriteras utifrån. Det kan till exempel vara vilken idé som är enklast att genomföra, den som bäst uppfyller användarens behov eller den som är mest kostnadseffektiv. Välj ut vilka idéer som ni vill ta vidare i det här läget och försök att göra dem så konkreta och begripliga att de kan förstås av andra.

Förslag på metod

Tre prickar (välja)

Idékort (konkretisera)