Publicerad 9 juni 2022

Ta fram många olika idéer att bygga vidare på

Börja med att låta alla ”tanka av sig” idéer som parkerats i ett tidigare skede, eller ta en stund där ni tar fram så många nya idéer ni kan på egen hand. Här kommer kvantitet före kvalitet! Därefter låter ni samtliga deltagare bygga vidare på varandras idéer. Utgå alltid från er utmaning och de insikter och fokusområden ni fått fram från era användarundersökningar.

Förslag på metod

Brainwriting