Publicerad 9 juni 2022

Skapa ett kreativt och tillåtande klimat

Det viktigaste i det här steget är att skapa en atmosfär som är tillåtande och uppmuntrar kreativa idéer. Låt det vara högt i tak och behandla alla idéer med respekt.

Förhållningssätt

  • Det finns inget rätt eller fel
  • Bygg på varandras idéer
  • Säg ”Ja, och….”
  • Låt alla komma till tals
  • Tillåt vilda, innovativa idéer