Publicerad 27 oktober 2022
I det här steget har det blivit dags att ta fram idéer och lösningar för era användare.

Steg 4 – Ta fram idéer

I det här steget har det blivit dags att ta fram idéer och lösningar för era användare. När ni kommit hit har ni skapat er en bra bild av vilka utmaningar som finns och ni har valt ut vilka fokusområden som ni ska arbeta vidare med.

Nu gäller det att ta fram många idéer och lösningsförslag till era utmaningar. Det handlar inte om att hitta ”rätt” idé i det här läget, utan snarare att tänka brett och generera ett stort utbud av möjligheter.
Till er hjälp kommer ni att introduceras till kreativa metoder för att ta fram idéer, koncept och lösningar på er utmaning utifrån era användares behov.

I detta steg kommer ni

 • Skapa ett kreativt och tillåtande klimat
 • Ta fram ett stort urval av idéer
 • Bygga vidare på och utveckla era idéer
 • Välja, prioritera och konkretisera idéerna
 • Skapa ett kreativt och tillåtande klimat

  Det viktigaste i det här steget är att skapa en atmosfär som är tillåtande och uppmuntrar kreativa idéer. Låt det vara högt i tak och behandla alla idéer med respekt.

  Förhållningssätt

  • Det finns inget rätt eller fel
  • Bygg på varandras idéer
  • Säg ”Ja, och….”
  • Låt alla komma till tals
  • Tillåt vilda, innovativa idéer
 • Ta fram många olika idéer att bygga vidare på

  Börja med att låta alla ”tanka av sig” idéer som parkerats i ett tidigare skede, eller ta en stund där ni tar fram så många nya idéer ni kan på egen hand. Här kommer kvantitet före kvalitet! Därefter låter ni samtliga deltagare bygga vidare på varandras idéer. Utgå alltid från er utmaning och de insikter och fokusområden ni fått fram från era användarundersökningar.

  Förslag på metod

  Brainwriting

 • Byt perspektiv och bryt invanda tankemönster

  Det är lätt att hamna i de uppenbara och självklara lösningarna, eller att utgå ifrån sig själv och sin egen verklighet. För att byta perspektiv och bryta mönster måste vi ibland ge vår kreativitet ramar att förhålla sig till. Pröva att ge gruppen olika förutsättningar för sina lösningsidéer, som till exempel att utgå ifrån en anhörigs perspektiv, att lösningen måste vara mobil eller att ta fram den sämsta lösningen på problemet.

  Förslag på metod

  Perspektivkort

  Tvärtom-metoden

 • Välj, prioritera och konkretisera era idéer

  När ni har tagit fram en mängd idéer som på olika sätt svarar mot de behov och problem ni identifierat är det dags att välja ut och konkretisera era idéer. Börja med att skapa översikt över alla idéer ni har genom att till exempel sätta upp dem på en vägg eller lägga över ett bord. Glöm inte att plocka fram tidiga och eventuellt parkerade idéer. Bestäm er vilka kriterier era idéer ska prioriteras utifrån. Det kan till exempel vara vilken idé som är enklast att genomföra, den som bäst uppfyller användarens behov eller den som är mest kostnadseffektiv. Välj ut vilka idéer som ni vill ta vidare i det här läget och försök att göra dem så konkreta och begripliga att de kan förstås av andra.

  Förslag på metod

  Tre prickar (välja)

  Idékort (konkretisera)

Förslag på metoder

Kontrollfrågor

 • Känns det som att ni vågade ta ut svängarna under idégenereringen?
 • Fick ni fram tillräckligt många idéer att bygga vidare på?
 • Kunde ni idégenerera tillsammans med användare, medarbetare eller någon beslutsfattare?
 • Löser era utvalda idéer relevanta problem för era användare?

Kontrollfrågorna är till för att ni ska känna er trygga i att ni är på rätt spår. Svarar ni ja på frågorna – fyll i ”Bryggan” och gå vidare till nästa steg, som är Testa idéer. Svarar ni som projektgrupp nej på någon av frågorna bör ni stanna i Ta fram idéer-steget, alternativt gå tillbaka i processen.

Brygga: Ta fram idéer – Testa idéer

Tips från coachen!

 • Ta fram många idéer.
 • Lägg ihop olika idéer. Det är sällan en enda idé löser hela problemet.
 • Försök inte lösa alla problem på en gång. Ta ett i taget.
Nästa steg: Testa idéer