Publicerad 1 juni 2022

Kartlägg era användare och andra aktörer

Förutom den primära målgruppen är det också viktigt att få en överblick av vilka andra personer eller grupper som berörs av er utmaning och om det finns andra som ni bör förstå och involvera i arbetet. Titta också på vilka andra personer och aktörer som har relationer till era användare, och vad de kan ha för betydelse för ert projekt. Gör en lista över alla aktörer ni tror kommer beröras eller behöver involveras, eller använd metodmallen Aktörskartan.

Förslag på metoder

Aktörskartan