Publicerad 1 juni 2022

Beskriv och skriv ner utmaningen

Er utmaningsformulering bör klart och tydligt uttrycka er utmaning eller vilket problem ni strävar efter att lösa och för vem. Tänk på att till en början formulera er utmaning brett i förhållandet till det utmaningsområde ni valt. Ni kommer att få möjlighet att smalna av utmaningen i steget ”Fokusera” utifrån de nya insikter ni fått om användaren efter steget ”Undersöka”.

  • Tänk på att inte bygga in lösningen i utmaningen.
  • Håll alla dörrar öppna!
  • Utgå ifrån ett användarbehov.

Exempel på utmaningsformuleringar

  • Hellre ”tryggare hem för barn och unga” än ”blanketten från kommunen med information om trygghetsfrågor kring hem för barn och unga måste bli tydligare”.
  • Hellre ’’Hur kan vi göra så att fler unga människor väljer och vill åka kollektivt? (öppen för olika lösningar) än ’’Vi vill att kollektivtrafiken ska vara gratis för alla (en färdig lösning).
  • Hellre ’’Hur kan vi göra så att kvinnor i förortsområden får förtroende för vården på vårdcentralen? (utgår från ett behov) än ’’Vi vill att fler ska besöka vårdcentralen istället för att åka till en akutmottagning’’ (utgår hur vi valt att organisera vården)

Förslag på metoder

Formulera utmaningen